Need expert advice? Call us now - 555 555 555

Stambeni Kredit

Potreban vam je kredit za kupovinu vaseg stambenog ili poslovnog prostora?!

Kontakt osoba: Amela Bašić Savjetnik za stanovništvo Poslovnica Ilidža Sparkasse bank dd Sarajevo-Članica Steiermaerkische Sparkasse BIH 71210 Ilidža, Samira Ćatovića Kobre 2 Mobil.:+387 (0)61 050701 Tel.:+387 (0)33 764 925 Email:amela.basic@sparkasse.ba U akciji vam nudimo kredite za kupovinu stambenog ili poslovnog prostora sa povoljnom kamatnom stopom i mogućnošću isplate 25% odobrenog iznosa kredita u nenamjenske svrhe. Maksimalan rok otplate stambenog kredita je 25 godina. Kamatna stopa za korisnike Sparkasse paketa: NKS 6,6%=EKS 7,29% za kredite sa rokom otplate do 10 godina NKS 6,8%=EKS 7,25% za kredite sa rokom otplate preko 10 godina Instrumenti obezbjeđenja kredita: Prilikom apliciranja za neki od ponuđenih kredita nudimo vam fleksibilnost u kombinaciji instrumenata obezbjeđenja u skladu sa vašim mogućnostima jemac, hipoteka, polica osiguranja, depozit i ostali instrumenti obezbjeđenja. Dodatna pogodnost u akciji: Za sve klijente koji apliciraju za kredit – GRATIS MasterCard Plus kreditna kartica sa najnižom kamatnom stopom 8,99. Stambeni Kredit.

© Copyright 2016
Cicko d.o.o. Limousine mieten Umzug Wien