Need expert advice? Call us now - 555 555 555

Očekuje li se pad cijena nekretnina u BiH?

7. Marta 2011. u Nekategorisano

Aktivnost građevinskog sektora u BiH, počela je padati još od posljednjeg kvartala 20 09., a nastavila se u 2010.godini. Tome je dosta doprinjela svj etska ekon omska kriza, ali i pad interesovanja stanovništva za kupovinu novih stanova, čije su cijene, često nerealno, dostizale do 2.800 KM za kvadrat stambenog prostora. Na tržištu nekretnina u BiH, postoji nekoliko hiljada neprodatih stanova. Prema nekim analizama, prije proljeća iduće godine, sigurno neće biti novog investicijskog ciklusa.

 

Građevinarstvo je sektor koji prvi osjeti tržišne anomalije, koje se poslije prenose i na ostale ekonomske grane. Šta je dovelo do naglog povećanja cijena nekretnina? Prije svega, razloge treba tražiti u poslovanju finansijskih institucija, naročito banaka, koje su plasirale zajmove, često ne vodeći računa o osiguranju plasmana. To je dovelo do povećane potražnje za nekretninama, a s druge strane stanovništvo dovele na rub dužničkog ropstva. Drugi razlog su odlasci građana BiH na privremeni rad u dalekoistočne zemlje. Njihove, za bh uslove, iznadprosječne zarade, ponukale su građevinare na veliku

tag2

ekspanziju gradnje.

 

Međutim, dolaskom svjetke ekonomske krize, banke su smanjile svoje plasmane, te zaoštrili kriterije odobravanja zajmova, a masovna otpuštanja naših radnika u zemlji i inostrastvu,

tag3

uzrokovala su kašnjenja i „izbjegavanja“

tag1

otplate zajmova.

Zbog svega navedenog, na tržištu nekretnina u BiH i regionu, očekuje se pad cijena nekretnina do 30%. Prema mišljenju posrednika u prometu nekretnina i analitičara, moguće je očekivati i

tag4

veći pad cijena, a uslovit će zbog male potražnje za novim stanovima i poslovnim prostorima.

 

Ukoliko želite saznati više o analizama, istraživanjima i komentarima koje radi Udruženje ekonomista “Academic”, možete nam se obratiti putem e-maila: info@academic.ba info@academic.ba

 

Izvor:academic.ba

 

Ostavi komentar

Molimi popunite preostala polja.

*

© Copyright 2016
Cicko d.o.o. Limousine mieten Umzug Wien