Need expert advice? Call us now - 555 555 555

Prodajem poslovni kompleks Rumelija Sarajevo

Prodajem poslovni kompleks Rumelija Sarajevo

Cijena na upit

Objavljeno:
14. Juna 2011.
Terasa:
Nema vrt ni terasu m2
Parking:
DA

Na lokaciji tranzitnog puta M-18, Sarajevo – Dubrovnik, uz me|unarodni aerodrom Sarajevo,planirana je izgradnja kompleksa poslovnih objekata turističko- ugostiteljske, sportske i konferencijske namjene.Lokacija je idejno obra|ena, tako da nudi kompletan sadr`aj usluga iz oblasti hotelijerstva, biznisa,turizma i sporta za putnike iz avio saobra}aja i motorizovanih gostiju u tranzitu.

Idejno riješenje plana investicije predviđa gradnju dva „poslovna objekta“ povezana pasarelama po spratovima sa saobraćajnicama u pasažima, tako da zajedno u građevinskom smislu predstavljaju kompleks objekata sa jedinstvenom urbanističkom i funkcionalnom cjelinom.Namjena poslovnih objekata je višestruka s obzirom na lokaciju objekata u odnosu na Međunarodni aerodrom Sarajevo, i za iste su izdate građevinska dozvola i urbanistička saglasnost za izgradnju slijedećih sadržaja:

– Objekat „A“ : Hotel sa garažama (suteren + prizemlje + 3 sprata),

– Objekat „B“ : Apartmani (prizemlje + 3 sprata).

Lokacija objekata i tržišno okruženje omogućava kvalitetno pozicioniranje cijelog projekta zbog neposredne blizine:

– Međunarodnog aerodroma Sarajevo,

– Državne institucije „Državne granične službe DGS“,

– Uz tranzitni put M-18, Sarajevo – Dubrovnik (HR),

– Najvećeg poslovnog objekta na balkanu „AIRPORT CENTAR SARAJEVO“,

– Muzejske postavke ratnog tunela „PUT ŽIVOTA“.

U okviru navedene ciljane grupe korisnika poslovni kompleks može ponuditi slijedeći sadržaj:

– Turističko-hotelijerske usluge,

– Ugostiteljske usluge,

– Usluga zakupa kancelarijskog prostora,

– Usluge zakupa VIP salona za konferencije,

– Usluga zakupa parking prostora,

– Usluga zakupa reklamnog prostora

 

Zemljišni kompleks u površini od 2.030 m2 kao građevinska lokacija ima idealnu saobraćajnu infrastrukturu sa pristupom objektima iz dva pravca:

– Na glavnu gradsku saobraćajnicu i ujedno tranzitni međunarodni put M-18,

– Direktno na pristupni put Međunarodnom aerodromu Sarajevo, i kompleksu poslovnih objekata.

Planirani kompleks poslovnih objekata iznosi 4.200 m2 sa kvalitetnim urbanističko-arhitenktonskim riješenjem višestruke poslovne namjene, od toga :

– Objekat „A“ osnova 20×30 m sa pet etaža čija ukupna površina iznosi 3.000 m2,

– Objekat „B“ osnova 15×20 m sa četri etaže čija ukupna površina iznosi 1.200 m2.

Idejno rješenje plana predviđa tri objekta povezana pasarelama po spratovima sa saobraćajnicama u pasažima, tako da svi zajedno u građevinskom smislu predstavljaju kompleks objekata sa jedinstvenom urbanističkom i funkcionalnom cjelinom, čija je namjena:

• Objekat A: Hotel sa garažama (suteren + prizemlje + 3 sprata)

• Objekat B: Apartmani (prizemlje + 2 sprata)

• Objekat C: Sale za sport i konferencije (suteren + prizemlje + 1 sprat) planirano proširenje.

Objekat A – Hotel sa garažama

Garaže 600 m2

Prizemlje 600 m2

Sprat I – III 1800 m2

Ukupna površina 3000 m2

Objekat raspolaže sa 45 soba: 12 jednokrevetnih, 18 dvokrevetnih, 9 trokrevetnih,6 četvorokrevetnih, sa ukupno 33 ležaja.

Hotel posjeduje 2 restorana, snack bar, slastičarna i kuhinju.

Objekat B – Apartmani

Prizemlje 300 m2

Sprat I – III 900 m2

Ukupna površina 1200 m2

Spratovi imaju po 4 apartmana površine 40 m2, 84 m2 i 2×64 m2, ukupno 12 apartmana.Objekat posjeduje jedan ekskluzivni restoran i snack bar.

Objekat C – Sale za sport i konferencije

Suteren 200 m2

Prizemlje 220 m2

Sprat I 60 m2

Sprat II 220 m2

Ukupna površina 700 m2

Garaže 40 mjesta

Parking 22 mjesta

Pasarela: A-B 90m2

Pasarela: B-C 80m2 planirano proširenje.

 

1.Imovinsko – pravni odnosi:

1.1 Zemljište za hotel i aprtmane: u površini od 2030 m2 – riješeno

1.2. Zemljište za objekat C u fazi kupovine u površini od 911 m2

 

2. Urbanistička saglasnost izdata i podnešen zahtjev za građevinsku dozvolu za II fazu objekta “A” i posjeduje saglanosti:

2.1. Saglasnost Međunarodnog aerodroma Sarajevo za sve objekte

2.2. Saglasnot Direkcije civilne avijacije Federacije BiH za sve objekte

2.3. Saglasnost Direkcije cesta Federacije BiH za sve objekte

2.4. Saglasnost Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za sve objekte

2.5. Saglasnost svih institucija komunalne infrastrukture za sve objekte

 

3. Građevinska dozvola za I fazu objekta “B”

3.1 renta plaćena – pogodnost lokacije

3.2. ugovor o uređenju zemljišta

3.3. ugovor o skloništu

 

Cicko Nekretnine

Agent za nekretnine USK: Adnan Hota 061/603-350 Agent za ostale nekretnine: Amir Hota 061/149-637

Makler kontaktieren

Kontaktirajte nas uvezi ove nekretnine

:

:

:

Pošalji prijatelju

Lokacija

© Copyright 2016
Cicko d.o.o. Limousine mieten Umzug Wien